محل تبلیغات شما
الف) آیا این قرآن توسط پیامبر یا شخص دیگری تحریف شده یا نه ؟؟!!! هیچ کس مدعی نیست در قرآن عبارتی، آیه ای و یا سوره ای اضافه شده است؛ زیرا مورد تحدی قرآن قرار می گیرد و باید ادعای خویش را اثبات کند. در بررسی منابع تاریخی اصل براین است که آن منبع سالم و تحریف نشده است مگر آنکه دلیلی برعدم صحت و سلامت آن ارائه شود. در مورد قرآن نیز این اصل حاکم است یعنی اصل بر آن است که قرآن تحریف نشده مگر دلیلی عرضه شود.

دیجیتال مارکتینگ

شغل اینده من: مهندسی ژنتیک

خلاصه و نکات مهم کتال اثر مرکب

قرآن ,تحریف ,اصل ,الف ,دلیلی ,ای ,شده یا ,تحریف شده ,یا نه ,نه ؟؟ ,در قرآن

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

زاگرس کمپرسور ایرانیان